Které akcie najdete v burzovně obchodovaných fondech?

Datum vydání: 15. březen 2012 | Autor: Roman Müller
V informačním letáku (tzv. factsheetu) burzovně obchodovaného fondu naleznete řadu informací. Zaměřte se na osm základních údajů, které vám pomohou vybrat ten správný fond. Postupně si podrobně rozebereme každý z nich. Dnes se zaměříme na možné způsoby replikace indexu – jinými slovy, jak ETF může kopírovat vývoj vybraného indexu.

Burzovně obchodované fondy mají co nejpřesněji kopírovat vývoj vybraného indexu. Pokud se tedy například rozhodnete pro fond světových akcií MSCI World, očekáváte dosažení obdobného zhodnocení jako u indexu MSCI World.

Úplná fyzická replikace

Začneme jednoduchou verzí fyzické replikace, tedy úplnou fyzickou replikací. Správce burzovně obchodovaného fondu zařazuje do portfolia fondu všechny tituly reprezentující daný index. Dodrženy jsou i váhy jednotlivých titulů. V případě změny struktury indexu dochází i k úpravě portfolia fondu. U těchto ETFek přesně víte, které tituly a v jakém zastoupení držíte. Tento postup je uplatňován především u fondů, které sledují indexy s rozumným počtem likvidních titulů, příkladem jsou ETFka na indexy Euro Stoxx 50 či Dow Jones Global Titans 50.

Částečná fyzická replikace aneb někdy se vyplatí nekupovat vše

Další možnosti fyzické replikace je tzv. částečná replikace indexu. Do portfolia fondu nejsou zařazovány všechny tituly. Vynechány jsou například akcie se zanedbatelnou váhou v portfoliu. Na celkovou výkonnost fondu nemají tyto tituly žádný zásadní vliv. Vynechány jsou i méně likvidní tituly. Burzovně obchodované fondy se snaží udržet náklady za správu co nejníže. Užším výběrem jsou dosahovány nižší transakční náklady. Nevýhodou je větší odchylka výkonnosti fondu a sledovaného indexu (tracking error).

Využití swapů

V posledních letech se rychle rozrostla nabídka ETFek, které využívají swapy. Jedná se o dohodu mezi správcem fondu a vybranou protistranou (bankou). Partner swapového obchodu garantuje výnos sledovaného indexu výměnou za zhodnocení portfolia fondu. Protistrana swapu tedy nese rizika spojená s vývojem indexu. Portfolio ETF může díky využití swapů obsahovat i tituly, které nejsou součástí sledovaného indexu.

Pokud držíte ETFko obsahující swapy, existuje určité riziko, že protistrana nesplní své závazky. Naplnění tohoto scénáře je však zatím minimální. Je na místě doplnit, že váhové zastoupení swapů v portfoliu ETF je upraveno legislativou (podle evropské směrnice UCITS nesmí přesáhnout 10 % čistého obchodního jmění, v praxi je zastoupení nižší). Pro využití swapů hovoří nízká odchylka výkonnosti ETF od sledovaného indexu a příznivé náklady spojené se správou fondu. Náhled není k dispozici

Osm nejdůležitějších kritérií při výběru:

  • Replikační strategie (způsob, jakým je kopírován index)
  • Rizika
  • Výkonnost
  • Tracking error (odchylka od sledovaného indexu)
  • Likvidita
  • Poplatek za správu (nákladovost fondu)
  • Měna
  • Domicil a burza

Diskutovat k článku můžete ve fóru i na facebooku.

Další články na webu ETFs.cz: